2 to drive

2 TODRIVE START OP 1 NOV. !!!!!

De regeling voor 2toDrive gaat op 1 november 2011 in. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur. Minister Schultz van Haegen geeft dan het startschot voor 2toDrive. Vanaf deze datum kunnen jongeren op 16,5 jarige leeftijd rijles volgen en vanaf hun 17e verjaardag praktijkexamen voor hun rijbewijs afleggen.

Deze invoeringsdatum betekent dat jongeren die op of na 1 november 17 jaar worden (dus geboren op of na 1 november 1994), kunnen meedoen met het experiment. Jongeren die op 1 november al 17 zijn, kunnen wel alvast beginnen met rijlessen, maar pas praktijkexamen doen als ze 18 zijn.

Coach

Als ze slagen kunnen ze tot hun 18de onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen. Bij de officiële aftrap van het experiment door de minister volgen 10 jongeren hun eerste 2toDrive-rijles.

Het experiment 2toDrive wordt gestart om de verkeersveiligheid te vergroten. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat jaarlijks 16 doden kunnen worden voorkomen als jongeren in het eerste jaar in de auto worden begeleid door een ervaren bestuurder.

Eisen aan de coach:

  • de coach moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
  • de coach moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  • de coach mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  • de coach mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  • de coach mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
  • de coach mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  • de coach moet een geldig rijbewijs kunnen tonen

Rijbewijs

Minister Schultz van Haegen: “Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken. Met 2toDrive is het rijbewijs halen niet de eindstreep, maar juist het begin van een leertraject. Door een jaar lang begeleid te rijden, zitten jongeren op hun achttiende ervarener achter het stuur”.

Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B doen. Vanaf 16,5 jaar kunnen ze starten met praktijklessen. Als ze 17 worden kunnen ze vervolgens het praktijkexamen bij het CBR afleggen.

Rijopleiding

Bijkomend voordeel voor de kwaliteit van de rijopleiding is dat er rustig een traject uitgestippeld kan worden. Hierbij vervalt de tijdsdruk en de vraag: “Wanneer mag ik op examen?”. Jongeren hebben immers 6 maanden de tijd en mogen pas vanaf hun 17e verjaardag op examen bij het CBR.

Jongeren die slagen voor hun examen vragen bij de eigen gemeente het rijbewijs aan. De gemeente geeft het rijbewijs af als de jongere via www.2todrive.nl een begeleiderspas heeft gekregen. Die kan daar vanaf 1 november worden aangevraagd.

Begeleiderspas

Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen. Een van deze personen moet bij het rijden in de auto zitten. Bij het rijden met een coach moeten jongeren zowel het behaalde rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben.

Ervaringen in het buitenland laten zien dat 2toDrive werkt. Zo tonen proeven in Duitsland aan dat jongeren 30% minder ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken als ze eerst onder begeleiding van een coach hebben gereden.

Aanvragen van de begeleiders pas doe je op :
http://www.2todrive.nl/page/begeleiderspas-aanvragen/

Evaluatie

2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar. In 2015 zal de SWOV een tussentijdse evaluatie doen. Als deze positief uitpakt, kan 2toDrive definitief worden ingevoerd.

Voor meer informatie over het experiment en aanvraag begeleiderspas zie www.2todrive.nl

Meld je alvast aan : http://www.verkeersschooljanssen.nl/aanmelden.html

Of stuur een mail voor informatie naar info@verkeersschooljanssen.nl

Mocht je ons nog niet kennen, wij zijn verkeersschool Janssen en op deze site vindt je alle informatie over rijles en onze verkeersschool.


© Copyright 2013 - Verkeersschool Janssen - Alle rechten voorbehouden - Sitemap - Huisregels - Mobiele site
Website door STEKICT